Selecteer een pagina

Een tussenstand – door Milja Kruijt 

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Allereerst een citaat waarin uitgelegd wordt wat de Wijk BV is (en kan worden!): ‘Bij Wijk BV staat waardeontwikkeling van de wijk op lange termijn centraal. Het devies is eenvoudig: neem langjarig de tijd om de wijk stapsgewijs gewilder en gezonder te maken. Dit kan door de kracht vanuit de wijk, bewonersinitiatieven, inzet van scholen en ondernemerschap uit de wijk te verbinden met de kracht van vitale bedrijven. De Wijk BV verdient zijn geld dankzij waardecreatie uit integrale herontwikkeling. Doelen afstemmen, prestatieafspraken maken, ondernemen (keuzes maken en handelen) en het vliegwiel bepalen voor de opwaartse ontwikkeling. Doordat er nu veel partijen langs elkaar heen werken en elkaar soms zelfs tegenwerken, wordt er veel waardeontwikkeling misgelopen. Door beslissingen over de uitvoering bij één partij of consortium te leggen, kunnen problemen eerder worden opgelost, kansen eerder worden verzilverd en kan er langjarig een vaste koers gevaren worden.’ (zie persbericht werkconferentie en/of het volledige verslag van de werkconferentie).

Inspiratie in Schotland

Sinds de oprichting van de Delfshaven Coöperatie zijn we op verschillende manieren onderweg naar de Wijk BV. De zoektocht naar wat een (of de) Wijk BV is, gebeurt niet alleen in Rotterdam maar op meer plekken in het land. In oktober 2017 vertrok een delegatie actieve bewoners, ambtenaren, medewerkers van woningcorporaties en het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) naar Schotland om inspiratie op te doen voor de Wijk BV en de Delfshaven Coöperatie was er bij (verslag). Op 1 dec was er in Utrecht een bijeenkomst waar de eerste resultaten van die gezamenlijke zoektocht werden gedeeld maar ook werd doorgepraat over wat de indrukken die we opgedaan hebben kunnen betekenen voor Nederland.

Meedenken over de Wijk BV?

Wil je meedenken over wat de Wijk BV voor Delfshaven kan betekenen stuur dan een mail naar: info@delfshavencooperatie.nl

test