Selecteer een pagina

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt. Een mooi resultaat van een wijkgedreven integrale aanpak, hard werken, lokale verankering en samenwerking!

Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe gebieden en wijken er voor staan. Zo’n 30.000 Rotterdammers zijn geënquêteerd over hun stad. Voor de stad in z’n geheel laten de drie indexen vanaf de nulmeting (100) ook een positieve ontwikkeling zien (veiligheidsindex – 108, sociale Index 105 en de Fysieke Index 107). Het gaat hierbij om objectieve cijfers en subjectieve beleving.

Wijkprofiel BoTu

De focusaanpak in Bospolder-Tussendijken, een samenwerkingsverband tussen de stadsmarinier, Delfshaven Coöperatie, Havensteder en het gebied, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ten opzichte van 2016 is het veiligheidsindexcijfer voor Bospolder gestegen van 80 naar 94 en voor Tussendijken van 76 naar 92. De fysieke index voor Bospolder is hetzelfde gebleven en de sociale index is gestegen met elf punten. Tussendijken laat een stijging zien van drie punten voor de fysieke index en elf voor de sociale index. Uit de cijfers blijkt dat Bospolder en Tussendijken veiliger is geworden en dat bewoners zich ook veiliger voelen. Ook zijn de bewoners positiever over hun leefomgeving, participatie en binding met de wijk, voorzieningen in de wijk, het milieu en de openbare ruimte.

Het Wijkprofiel is online te bekijken op www.wijkprofiel.rotterdam.nl

test