Jetze van der Ham

Raad van toezicht

Hierbij stellen we een eerst lid uit onze raad van toezicht voor: Jetze van der Ham. Jetze werkt als projectleider en onderzoeker Wijken bij Platform31 waar wijkgericht werken, wijkaanpak en bewonersparticipatie een groot deel van zijn werk vormen. Van 2008 tot 2017 woonde en werkte hij in Delfshaven.

Jetze van Ham. Made in Delfshaven

Aan zijn werk als gebiedsmanager voor Bospolder-Tussendijken heeft hij mooie herinneringen en zijn kennis van de wijk komt in de raad van toezicht mooi van pas. Een rode draad in zijn werk de afgelopen jaren is de samenwerking tussen bewoners en de (lokale) overheid. “Doordat ik beide kanten van deze samenwerking goed ken, zie ik mezelf als een ‘tweebenige speler’.

Doordat ik nu meer afstand heb kan ik zowel meedenken vanuit het vak als vanuit de kansen die er in Delfshaven liggen.” Hij was erbij toen de ideeën van de ‘Wijk BV’ en ‘Delfshaven Doe Je Ding’ bij elkaar kwamen. Als gebiedsmanager maakte hij ruimte in de gebiedsplannen voor het perspectief van de toen startende Delfshaven Coöperatie. Ook dacht hij mee over de rol die Delfshaven Coöperatie kon spelen in bijvoorbeeld de Parkraad en het Zelfregiehuis. Jetze: “Ik was en ben blij met deze samenwerking omdat het een goede manier is om tot een gezamenlijke wijkaanpak te komen. Ik vind het heel gaaf wat er de laatste zes jaar is opgezet.

Ik spreek veel gemeenten, wijkprofessionals en bewoners in het hele land. Delfshaven komt vaak aan de orde als voorbeeld of als manier van werken, dat is echt gers ;-)” De opgave voor de Delfshaven Coöperatie is volgens Jetze om niet in oude werkverhoudingen terug te vallen. “Dat speelt zeker nu bij de opleving van aandacht voor het schaalniveau van de wijk. Er liggen kansen om datgene wat in de afgelopen jaren zichtbaar is geworden daadwerkelijk te benutten. Delfshaven Coöperatie kan daarin een prominente rol krijgen.”

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
test