Compact, gezond, inclusief, circulair en productief zijn de vijf kernbegrippen van de ontwerp-omgevingsvisie van Rotterdam. Wat betekenen deze 5 begrippen en hoe zorgt gemeente ervoor dat ze het werken aan een wereldstad voor iedereen écht versterken?