Resilient BoTu

door Robbert de Vrieze | 14 januari 2018

De druk op steden neemt de komende jaren enorm toe, met allerlei transities in het vooruitzicht. Het aantal inwoners groeit en de eisen op het gebied van energie, water, voedselvoorziening en mobiliteit worden hoger. Hoe vergroten we de economische, ecologische,  maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van de steden? De wijken? De buurten? Rotterdam is onderdeel van het wereldwijde netwerk ‘100 Resilient Cities’.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Lokale verankering

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van Resilience. Steden die weten in te spelen op nieuwe dynamieken kunnen groeikansen pakken. Resilience is een beweging waar steden over de hele wereld bij zijn aangesloten. Het gaat om een denkwijze die lokaal verankerd moet worden. Denk aan grote opgaven rondom water en energie waar op grote schaal kleinschalige maatregelen nodig zijn.

Veerkracht in de wijk

Delfshaven Coöperatie werkt mee aan dit stedelijke (ook: internationale) project en combineert Resilience slim met sociale opgaven in de wijk. Slimme samenwerking is nodig om maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken. Bewoners en ondernemers van Bospolder-Tussendijken willen voorbereid zijn op kansen en uitdagingen in de toekomst. Het gaat om sociale weerbaarheid en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en het milieu – zoals de wateropgave en het rioolsysteem.

Sociale weerbaarheid

Op het gebied van sociale weerbaarheid in Bospolder-Tussendijken kun je denken aan weerbare mensen op een veranderende arbeidsmarkt. De vraag naar flexibel werkende mensen neemt steeds meer toe. Dat vraagt om investering in het menselijke kapitaal. Denk ook aan een project als ‘inspraak’ bij park 1943. Hoe laten we mensen meebeslissen over belangrijke onderwerpen in de buitenruimte? Zie ook artikel in Vice Versa.

Wateropgave

In Bospolder-Tussendijken krijgt de wateropgave vorm in een project rondom een mogelijk waterplein in het gebied van Park 1943. Waterberging kan daarbij samengaan met sociale cohesie en weerbaarheid van mensen in de wijk.

Energie

Kunnen we in Bospolder-Tussendijken de milieuopgave oppakken? Hoe gaan we om met energie? We hebben bijvoorbeeld veel platte daken in de wijk. Kunnen we daar iets mee? De opgave duurzame energie vanuit Resilience komt terug binnen de projecten Gijsingflats en Mathenesserweg- flats.

Rol Delfshaven Coöperatie

De Delfshaven coöperatie werkt toe naar een coöperatie waar mensen met betrokkenheid en belang samen aan Bospolder-Tussendijken kunnen werken. Door het samenbrengen van grotere bedrijven en instellingen met lokale (bewoners) initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. Het doel is waardeontwikkeling van de plek en haar mensen op de langere termijn.

Ook ideeën voor de toekomst van bospolder Tussendijken? Laat het ons weten.

Meer info

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd Door Yvette van DaelAlle 122 zonnepanelen voor het collectieve zonnedak op basisschool OBS Delfshaven zijn uitverkocht. Óp naar het volgende dak! Via Delfshaven Energie Coöperatie kan iedereen in Delfshaven Paneel Deler...

Lees meer
De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

‘De energietransitie heeft op veel manieren impact op ons leven: hoe je kookt, de inrichting van je huis, ga zo maar door,’ aldus Robbert de Vrieze, een van de initiatiefnemers van de Delfshaven Energie Coöperatie. De impact van de energietransitie moet voor bewoners van Bospolder Tussendijken zo positief mogelijk uitpakken, vindt de coöperatie.

Lees meer
Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

De Gijsingflats zijn vijf naoorlogse galerijflats in Tussendijken. De flats worden de komende tijd opnieuw geïsoleerd en klaargemaakt voor de overstap van gas naar warmtenet. Naast deze verduurzaming ondergaan de flats een sociale ontwikkeling. Een sociaal team onderzoekt samen met bewoners of de energietransitie als sociale hefboom gebruikt kan worden. Kan de overstap zorgen voor meer verbinding tussen bewoners?

Lees meer
Een zonnedak voor alle bewoners

Een zonnedak voor alle bewoners

Op de daken van basisscholen Dakpark en de Boog in Schiemond komen zonnepanelen die bewoners in Delfshaven kunnen huren, mét voordeel op hun energierekening. Een mooie kans voor bewoners in Bospolder Tussendijken want zelf duurzame energie opwekken was tot voor kort alleen weggelegd voor mensen met een eigen dak en een hoop geld.

Lees meer
Delfshaven Energie Coöperatie in de steigers

Delfshaven Energie Coöperatie in de steigers

Het is tijd. Bospolder-Tussendijken is een van de eerste wijken in Rotterdam die van het gas afgaat. Als we als bewoners niet willen dat de energietransitie ons overkomt dan moeten we onszelf organiseren zodat we eigenaar van de energietransitie kunnen worden. Daarom hebben een aantal bewoners en ondernemers het initiatief genomen voor de Delfshaven Energie Coöperatie.

Lees meer
Openingspresentatie IABR: Energiewijk Bospolder Tussendijken

Openingspresentatie IABR: Energiewijk Bospolder Tussendijken

Krijgt iedereen een geïsoleerd huis, zonnepanelen op het dak en windmolens om de hoek? Wat kosten die duurzame maatregelen? Hoe kun je als bewoner meedoen, alleen of met de buren? En wanneer zullen al deze veranderingen plaatsvinden? Kortom: wat betekent de energie-overgang voor Bospolder Tussendijken en haar bewoners?

Lees meer
Energiewijk Bospolder Tussendijken


Energiewijk Bospolder Tussendijken


Samen met Havensteder, gemeente Rotterdam en de IABR (Internationale Architectuur Biënnale) is Delfshaven Coöperatie opdrachtgever voor een onderzoek en plan naar de ‘Next generation Energie- en woonwijk’: Wat betekent de energietransitie concreet voor Bospolder Tussendijken en kan het een hefboom zijn om de sociaal-economische positie van bewoners in de wijk te verbeteren?

Lees meer
test