Samen Stadmaken hoe brengen we dat écht in de praktijk?

Zó reageerde Robbert onlangs op de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam.

door Madelon Stoele | 6 oktober 2021

Compact, gezond, inclusief, circulair en productief zijn de vijf kernbegrippen van de ontwerp-omgevingsvisie van Rotterdam. Wat betekenen deze 5 begrippen en hoe zorgt gemeente ervoor dat ze het werken aan een wereldstad voor iedereen écht versterken?

Rotterdam skyline

Delfshaven Coöperatie ziet Rotterdam als een leefomgeving waar sociale, culturele, economische, ecologische, en fysieke activiteiten samenkomen. Een omgeving waar allerlei mensen zich inzetten voor het algemeen belang en hun gemeenschap. Daarom roept de coöperatie het bestuur op in te zetten op het versterken van wijknetwerken en duurzaam beschikbare ontmoetingsplekken. “Door (mensen en hun netwerken) zo snel mogelijk bij elkaar te brengen, toegang te geven als volwaardig ontwikkelingspartner van de wijk en actief te ondersteunen wordt aan de voorkant (gebieds)kennis, creativiteit en draagvlak ontsloten.” En moedigt de gemeente aan om door te gaan met het leren van experimenten en ervaringen uit de praktijk ‘…om de ervaring en intelligentie van de stad en haar bewoners te ontsluiten en maximaal te benutten’.

Lees hier de volledige reactie, die Robbert mede namens Delfshaven Coöperatie indiende bij de gemeente.

test