Het Schans-Watergeusgebied

Coöperatieve gebiedsontwikkeling tussen Historisch Delfshaven en het Dakpark

door Robbert de Vrieze | 28 maart 2018

Schans-Watergeus ligt in de wijk Bospolder-Tussendijken en ligt strategisch tussen historisch Delfshaven en het Dakpark. Het gebied heeft bijzondere karakteristieke architectuur en betrokken en actieve bewoners. De kracht van Delfshaven ligt onder meer in het historisch rijke verleden, de smeltkroes van culturen en de creatieve dynamiek. Het ruimtelijk kader van de gemeente en Havensteder nodigt uit tot nieuwe ontwikkelingen.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Kansen en kracht


Coöperatieve gebiedsontwikkeling gaat uit van de aanwezige mensen, kwaliteiten en energie in een gebied. Er gebeurt al heel wat in Schans-Watergeus: woningrenovatie, herinrichting van straten, vergroening van de buitenruimte en ga zo maar door. Wellicht ontstaat er op termijn ruimte voor klushuizen, komt er een nieuwe invulling van de molenstompen, leven er ideeën bij lokale creatieve bureaus of komen er andere verrassende nieuwe initiatieven bovendrijven. In elk geval vindt er een kruisbestuiving plaats met particuliere initiatieven, al dan niet geïnitieerd vanuit de Delfshaven Coöperatie. Thema’s zijn: invulling van leegstaande panden, vergroening en gebiedsontwikkeling. De aandacht gaat verder vooral uit naar de bewoners zelf, de buitenruimte, het straatprofiel, groene stadstuintjes, een centraal plein, groene verbindingen met het Dakpark en het (deels) historisch vastgoed.

Naar een cultuur van coöperatie


De Delfshaven Coöperatie vormt de lijm tussen de voegen van allerlei bewegingen en ideeën. Wij initiëren bijeenkomsten, vieren kleine momenten van ontwikkeling en verbinden de verschillende initiatieven. Op die manier versterken de bewegingen ook elkaar. Hierdoor ontstaat er een lokale cultuur van bewoners, professionals en ondernemers die elkaar weten te vinden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de buurt.

Recente ontwikkelingen

In 2017 wordt een flink aantal woningen van Havensteder gerenoveerd. Ook andere partijen knappen hun bezit op, denk aan het Burgerweeshuis van Stadsherstel. Verder zijn er een aantal vrije kavels grenzend aan Historisch Delfshaven waar mooie (zelfbouw)woningen gerealiseerd kunnen worden. De plek waar nu restaurant de Abrikoos staat, is door de gemeente aangekocht. Het opknappen van de buitenruimte beweegt mee met deze ontwikkelingen. Kunstenaar (en bewoonster) Hieke Pars werkt samen met bewoners aan verdere vergroening van het gebied. De komende twee jaar werken zij stap voor stap aan vergroening vanuit het Eerste Schansplein. Creatief Beheer doet dat vanuit de Middenkoushof.

Op de Spanjaardstraat wordt een maakplaats gerealiseerd; creatieve ondernemers kunnen er een werkplek huren en delen er voorzieningen. Wijkconciërge Joop den Boer heeft een leegstaand pandje gekoloniseerd. Daarnaast blijft Studio Delfshaven op de Watergeusstraat 53b open als brandpunt voor bewoners en lokaal initiatief. Samen zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat er vanuit verschillende hoeken integraal aan het gebied wordt gewerkt. Met (op termijn) als beoogd sluitstuk van deze coöperatieve gebiedsontwikkeling de verplaatsing van het Watergeusplein naar de kop van de Eerste Schansstraat.

Doorgang – pand Abrikoos

Idee of initiatief? Neem contact op.

Meer info?

Betrokkenen: Ron van Vliet (SO), Marcel Hogervorst (Havensteder), Madelon Stoele (Studio Delfshaven en Delfshaven Coöperatie), Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie), Marijke van ’t Hof (gebiedsnetwerker)

 

5e66b3233c935f98b81dcab2a6658101-1445251762

Hoe verder met het groen in Schans-Watergeus?

Hoe verder met het groen in Schans-Watergeus?

Heb je gezien hoe mooi de perken bij het Schanspleintje in Schans Watergeus erbij liggen? En die prachtig bloeiende bloemen? Het hele tussenstraatje is er op vooruit gegaan. En dat kwam allemaal niet vanzelf. Hieke Pars en de bewoners uit Schans-Watergeus waren er de afgelopen twee jaar vaak druk mee.

Lees meer
Berichten uit Schans-Watergeus

Berichten uit Schans-Watergeus

Berichten uit Schans-Watergeus ‘Goedemorgen buurvrouw, het ziet er netjes uit toch?’ De buurman geeft mij een bezem uit het pakket van de Schoonmaakbende. Vorige week heeft hij zich samen met andere buren aangemeld bij deze actie van OpzoomerMee. De eerste...

Lees meer
Een takken-wat? Een Takken-dak!

Een takken-wat? Een Takken-dak!

De gevels van drie fietsenstallingen in het Schans-Watergeusgebied kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Een make-over, waarbij de functie van de historische hoekpanden – als fietsenstalling – blijft behouden. De Delfshaven Coöperatie heeft dit opgepakt. Via een oproep voor creatieve ideeën werden kunstenaars door Havensteder en Stroop uitgenodigd om aan de slag te gaan.

Lees meer
Stadslab Bospolder-Tussendijken

Stadslab Bospolder-Tussendijken

De komende periode wordt er met Stadslab Bospolder-Tussendijken gewerkt aan nieuwe manieren van samenwerken in Delfshaven. Stadslab Bospolder Tussendijken is onderdeel van een serie StadLabs waarmee het Stadmakerscongres 2015, georganiseerd door AIR, hét architectuurinstituut van Rotterdam, wordt voorbereid en geprogrammeerd.

Lees meer
Heldere en haalbare ingrepen

Heldere en haalbare ingrepen

Het aandachtsgebied Schans-Watergeus grenst direct aan Historisch Delfshaven en ligt ruwweg tussen de Voorhaven en de Spanjaardstraat. Ook het eerste deel van de Mathenesserdijk, vanaf de Schiedamseweg gezien, hoort er bij.

Lees meer
test