Vast Goed voor Veerkrachtig BoTu

door Robbert de Vrieze | 5 februari 2021

Er is woningnood in Nederland, ook in Bospolder Tussendijken is dat te merken. Steeds meer gebouwen van de gemeente en woningbouwcorporaties worden verkocht en getransformeerd tot woningen. Maar in veel van dat soort panden zitten lokale maatschappelijke initiatieven die hierdoor op straat komen te staan. Het meest in het oog springende voorbeeld is het Zelfregiehuis, die – terwijl zij plannen maakten voor aankoop – verrast werden toen het pand opeens op Funda in Business stond. Gelukkig heeft het Zelfregiehuis na deze misser dankzij hulp van de gemeenteraad, betrokken ambtenaren en Havensteder tijdelijk onderdak gevonden bij collega-initiatief Schiezicht. 

Vast Goed voor Veerkrachtig BoTu

Maatschappelijke waarde van coöperatieve initiatieven

Ook de locaties van Wijk- en Speeltuinvereniging BoTu, Rijnmond Multicultureel Centrum (RMC), Schiezicht en Duimdrop staan onder druk. Terwijl dit soort plekken en initiatieven juist zo belangrijk zijn om de doelstellingen van Veerkrachtig BoTu 2028 te halen. Daarom stond het onderwerp ‘Duurzaam beschikbare ruimte voor lokaal initiatief’ ook nadrukkelijk op de agenda van het coalitieberaad BoTu met Wethouder Wijken Kathmann op 5 januari. Ook bij de ontwikkeling van het Visserijplein (tot 2024/2025) gaat het over ruimte voor waardevolle bewonersinitiatieven zoals het Media Atelier Delfshaven en Team Toekomst. Kan de maatschappelijke waarde van dit soort coöperatieve initiatieven aan de voorkant worden meegenomen bij plannen voor de nieuwe markt, sportvoorzieningen, woningen en sociaaleconomische programma’s op het Visserijplein?

Huis van de wijk en buurthuiskamers

Waar nu veel professionals ruimte bezetten in Pier 80 gaat het nieuwe welzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam ‘Heel de Stad’ inmiddels uit van een Huis van de Wijk in combinatie met een aantal buurthuiskamers als satellieten. Maar dan moet er voor die plekken ook toegang zijn tot structurele financiering, in verhouding met de waarde die zij toevoegen aan de wijk. Dat vergt van pandeigenaren, gemeente, woningbouwcorporatie én initiatieven wel een andere houding en aanpak. Om ontmoetingsplekken duurzaam voor de wijk te behouden moeten we toe naar hybride verdienmodellen. Denk aan combinaties van sociale, economische, culturele en creatieve activiteiten, meerdere initiatieven per locatie zodat er zeven dagen per week geprogrammeerd kan worden, ruimte voor thuiswerkers vanwege corona en een maatschappelijke huurprijs van 25 €/m2 voor publieke ruimtes. Ontwikkelaar Era Contour wil daar met twee bedrijfsruimtes bij de nieuwbouw van de Hudsons alvast een bijdrage aan leveren.

Slim benutten leegstand

De roep om leegstaand vastgoed slim te benutten klinkt juist door corona steeds luider. Samen met Bas van de Berg van de Kroon en Keilewerf is Delfshaven Coöperatie al een tijdje bezig om creatieve ondernemers die in M4H geen plek kunnen vinden naar leegstaande panden in West te krijgen. Dat zou een dubbele bonus voor de wijk zijn: geen verloedering van de panden en kinderen komen hierdoor in contact met ondernemers en kunstenaars, die hen kunnen inspireren. Vooralsnog laten veel pandeigenaren hun pand liever leegstaan. Zoals onlangs te zien was aan de Havenstraat waar een voormalig buurthuis dat als jaren leeg stond gekraakt werd door een bont gezelschap van mensen die vinden dat rijkdom en ruimte eerlijker moeten worden verdeeld. Ondanks meerdere initiatieven vanuit de wijk laat woningbouwcorporatie Woonbron panden liever leegstaan dan dat ze iets opbrengen voor de wijk, terwijl zij een zorgplicht voor huurders hebben.

Maatschappelijke vastgoed coöperatie

Zeker nu kwetsbare mensen en kinderen in deze wijken het door corona aan alle kanten nog moeilijker krijgen is het zo belangrijk dat er voldoende gemeenschapsplekken zijn waar mensen een lokaal vangnet kunnen vinden (zoals bijvoorbeeld Weggeefwinkel Yess) maar ook talenten kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Daarom werkt Delfshaven Coöperatie samen met de gebiedsorganisatie, Havensteder. Rebel Group en de clusters Maatschappelijke- en Stadsontwikkeling (Wijkplanner) van de gemeente Rotterdam aan een strategie waar er een aantal plekken in de wijk duurzaam en laagdrempelig beschikbaar is voor lokaal initiatief uit de wijk. Wie weet misschien wel via een maatschappelijk vastgoedcoöperatie. Wil je hier op welke manier dan ook een bijdrage aan leveren? Stuur dan een mail aan Robbert de Vrieze.

Meer lezen? Zie het artikel ‘Woekerruimte, Maatschappelijk Vastgoed en het recht op de stad’ op de website van LSA.

 

BoTu knokt voor Zelfregiehuis

BoTu knokt voor Zelfregiehuis

De afgelopen jaren heeft het Zelfregiehuis aan de Taanderstraat hard gewerkt aan verbetering van de wijk en de veerkracht van bewoners. In het voormalig schoolgebouw wordt met bewoners gewerkt aan sociale, economische en politieke emancipatie en empowerment.

Lees meer
Plan duurzaam Zelfregiehuis

Plan duurzaam Zelfregiehuis

Een groen dak en een grote kas, een logeerhuis voor getraumatiseerde mensen uit de wijk, ingrediënten voor de maaltijden, plantjes voor de verkoop. In het toekomstige Zelfregiehuis in Bospolder Tussendijken gaan duurzaamheid, zorg en innovatie hand in hand.

Lees meer
test