Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Binnen Delfshaven Lokaal is de Welzijnscoalitie een groep van 50 buurtinitiatieven die op het vlak van welzijn samenwerken. Na de teleurstellende uitkomst van de aanbesteding vonden de initiatieven elkaar meer dan ooit in een visie dat welzijn anders kán, zeker in Delfshaven. Bram Dingemanse is de nieuwe kartrekker van de Welzijnscoalitie vanuit Delfshaven Coöperatie. “Wij wonen hier en houden van Delfshaven. We geloven dat dit mooie gebied niet van de overheid of welzijnsaanbieder is, maar van de mensen die er wonen.”

De Welzijnscoalitie:  Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

De Welzijnscoalitie zet zich in om de wijkkracht optimaal te vergroten. Bij het vergroten van de wijkkracht zijn eigenaarschap en samenwerking belangrijke katalysatoren. Hoe meer de wijk zelf te zeggen krijgt over het welzijn, hoe hoger de betrokkenheid en hoe steviger de initiatieven worden. En: hoe meer initiatieven elkaar kennen, waarderen, inschakelen en samenwerken, des te meer valt er voor de bewoners te beleven. Meer initiatieven, sterkere initiatieven en meer synergie door samenwerking. Dat is in een notendop waar de Welzijnscoalitie voor staat.

Samen leren
Bram Dingemanse zal zich de aankomende tijd, namens de Welzijnscoalitie richten op de doorontwikkeling van de visie van dit prachtige sociale ecosysteem. Een belangrijke taak van de Welzijnscoalitie ligt bij de ontwikkeling, monitoring en beschrijving van de eigen kracht in welzijn. Naast de samenwerking met de welzijnsaanbieder en onderlinge en externe communicatie ligt er ook een belangrijke taak in documentatie. In een gezamenlijk proces willen we beter begrijpen welke lessen we gezamenlijk hebben geleerd en nog kunnen leren. De coalitie is in nieuw vaarwater en gaat verder. Op welke manier leggen we wat geleerd wordt vast om optimaal te kunnen leren? En ook: hoe kunnen we het huidige welzijnssysteem met aanbestedingen evalueren, monitoren en bespreekbaar maken? Genoeg werk aan de winkel dus.

Meebouwen?
De Welzijnscoalitie is een beweging van gelijkgezinden. Wie er energie in wil steken doet mee. Als je actief mee wil doen in deze beweging kun je via vier lijnen meewerken: eigen kracht en wijkkracht ontwikkelen, samenwerking met de welzijnsaanbieder, communicatie en documentatie en systeemevaluatie. De werkgroepen komen eind april/ begin mei bij elkaar. Je kunt je aanmelden via deze link.

Wil je meer info over de Welzijnscoalitie? Stuur dan een mailtje aan: info@delfshavencooperatie.nl

Goed nieuws over ons welzijn

Goed nieuws over ons welzijn

Het is nog nooit ergens in Nederland vertoond: een breed collectief van bewonersinitiatieven die als partij met gemeente wil onderhandelen over het uitvoeren van het welzijnswerk in de wijk. In Delfshaven, een wijk met meer dan 75.000 mensen, vormt de Welzijnscoalitie met meer dan 60 wijkpartijen een bijzondere beweging.

Lees meer
Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders.

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
test