Selecteer een pagina

Het Zelfregiehuis en E.V.A.

Om betaald werk te doen is het nodig dat vrouwen willen, mogen én kunnen werken. Een belemmering op één van deze drie vlakken maakt dat vrouwen de stap naar betaald werk niet zetten. EVA, een groepsonderneming van vrouwen in Bospolder-Tussendijken, zet stappen voorwaarts.

De achterliggende gedachte van het groepsondernemen is dat ontwikkeling van onderaf en economische ontwikkeling de belangrijkste vorm van empoweren is. Hoe krijg je mensen zo ver dat zij weer zelfcontrole krijgen? Het gaat over persoonlijke ontwikkeling van onderop, alles wordt ontwikkeld vanuit de vrouwen zelf. EVA richt zich op zowel het neerzetten van een verdienmodel met al actieve vrouwen, als het opzetten van nieuwe initiatieven en het versterken van individuele vrouwen. Het gaat om vrouwen die een klein beetje economisch actief zijn maar een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en kwetsbaar zijn. Om de groepsonderneming te laten slagen wordt op de achtergrond gewerkt aan thema’s als: regelgeving, inzet van gelden, alternatieve systemen van uitbetaling, persoonlijke ontwikkeling en de participatieladder. Het project sluit nauw aan bij Zelfregiehuis Delfshaven.

Kleurrijke vrouwen samen vooruit

De vrouwen van de groepsonderneming richten zich voornamelijk op textiel, schoonmaak, koken (EVA’s keuken) en deels huishoudelijk. De Delfshaven Coöperatie ondersteunt met kennis, kunde en het leggen van verbindingen. Het eerste experiment, het maken van stofjassen voor de Bouwkeet door Afghaanse vrouwen, is succesvol afgerond. Met een lening vanuit het Wijkinvesteringsfonds (WIJF) hebben de vrouwen naaimachines aangeschaft en zijn aan de slag gegaan.

Community of Care

Kan het Zelfregiehuis als maatschappelijk vastgoed voor de wijk behouden en aangekocht worden? Kan het netwerk op de begane grond synergie bieden voor kwetsbare vrouwen in logeerwoningen op de verdiepingen? Kan bij de transformatie het pand ingepakt worden met een kas die dient als energiebuffer, warmtebron, kweekkas XL en stressverlagende ruimte voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen? Deze vragen vormden de basis om te reageren op de open oproep ‘Designing a Community of Care’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de ‘Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (2017-2020)’ heeft uitgeschreven.

Lees meer in het artikel over een duurzaam Zelfregiehuis of bekijk het plan in pdf: ZELF designing communities of care Zelfregiehuis m

Input of juist meer info? Neem contact op met Milja Kruijt van de Delfshaven Coöperatie.

test