Wat is de Delfshaven Coöperatie?

De Delfshaven Coöperatie: lijm tussen de voegen
Wat gebeurt er als je streeft naar samenwerking tussen bewoners, markt en de overheid? Niet ‘ieder voor zich’ maar bundeling van energie en betrokkenheid en samen werken aan meerwaarde? Juist, dan gebeurt er wat! Dat er dingen van de grond komen is belangrijk, maar nog belangrijker is de blijvende waarde ervan. De Delfshaven Coöperatie gelooft in ondernemerschap als succesfactor van Bospolder-Tussendijken. Daarbij gaat het om de juiste combinatie van mensen: bewoners, ondernemers, investeerders. Wij willen de energie en betrokkenheid van mensen in de wijk versterken.

Delfshaven! Vernieuwing en experiment
Samen bereik je meer dan alleen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En: hoe krijgt vernieuwing en experiment een plek? De Delfshaven Coöperatie, ontstaan vanuit de WIJK BV [link], verbindt lokale initiatieven in Delfshaven aan overheid en bedrijfsleven. Ons doel is economische ontwikkeling en veerkracht in Delfshaven. We verleiden en ondersteunen initiatieven (van bewoners).

Passie, innovatiekracht en innovatie
Door het samenbrengen van grotere bedrijven en instellingen met lokale (bewoners) initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. We brengen initiatieven verder, door het verbinden van mensen en het toevoegen van kennis en kunde. Het doel is waardeontwikkeling van de plek en haar mensen op de langere termijn. Bijvoorbeeld doordat bewoners zelf (mede) gaan bepalen welke initiatieven er in de wijk financieel ondersteund worden. Meedoen? Neem contact met ons op!

test