Door Robbert de Vrieze

Een van de leukste dingen van het afgelopen jaar vond ik de samenwerking met de stadsmarinier, Havensteder en het gebied Delfshaven binnen het uitvoeringsprogramma. Als bewonersnetwerk zitten we met de partijen echt aan het stuur van ontwikkelingen in de wijk. We hebben keihard gewerkt en daar zijn de resultaten dan ook naar! Kijk maar naar de cijfers van het Wijkprofiel.

Dat Delfshaven Lokaal erin geslaagd is zoveel lokale partijen toegang te bieden tot welzijn vind ik ook een hoogtepunt. Een kwart van het welzijnsbudget gaat naar lokale initiatieven, de mensen in de wijk waar het om gaat. Een derde hoogtepunt is West Practice. Je ziet nu de eerste resultaten waar mensen hun eigen route in het wijknetwerk kiezen en zichzelf ontwikkelen naar een baan. Ik ben er trots op dat we erin slagen om andere partijen uit de stad en de haven daarvoor te interesseren.

Doelen 2018

Daarmee heb ik meteen een doel voor 2018 benoemd: de doorontwikkeling van West Practice. We hebben inmiddels een aantal inspirerende voorbeelden. Hoe maken we het netwerk toegankelijk voor nog meer bewoners en ondernemers in Delfshaven?

Een tweede doel waar ik mij het komende jaar veel mee bezig ga houden: de enorme omwenteling van fossiele naar duurzame energie en wat dat kan betekenen voor de integrale ontwikkeling van Rotterdam West. Wat dat betekent voor je eigen huis en de wijk Bospolder-Tussendijken gaan we de komende jaren met Delfshaven Coöperatie onderzoeken én doen! Samen met Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling en Havensteder in het kader van het programma Next Generation Woonwijken van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En omdat zo’n grote transitie alleen met alle stakeholders voor elkaar te krijgen is doen we dat ook samen met de International Architecture Biënnale Rotterdam. Zij gaan onder de titel The Missing Link terugrekenen wat er in onder andere #M4H en #BoTu moet gebeuren om de gebouwde omgeving ‘Parijs-proof’ te maken en de klimaatdoelstellingen te halen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe zo’n grote transitie ook resultaat kan hebben op veiligheid, voorzieningen, vergroening en sociaaleconomische veerkracht (resilience) in de wijk.

Een derde doel ligt bij het maatschappelijk vastgoed. Right to bid speelt een centrale rol. Hierbij krijgen buurtbewoners het eerste recht om maatschappelijke voorzieningen over te nemen, waarin ook maatschappelijk waarde een rol speelt. Samen met Plakt Vast Goed zijn we in gesprek met stadsontwikkeling, afdeling vastgoed over buurtleegstandbeheer. Als we initiatieven met maatschappelijk rendement ruimte willen geven – en dat is nodig – dan is er een laagdrempelige infrastructuur nodig. Hoe behouden we belangrijke panden voor de wijk?

test