Ondertussen hebben we in Bospolder-Tussendijken aardig wat ervaring opgedaan hoe we als wijkcoöperatie een verbindende factor kunnen zijn tussen initiatieven van bewoners en institutionele partijen. Vaak komt het neer op het gebruiken van gezond verstand vanuit het lokale en integrale (bewoners)perspectief. Doordat wij af en toe reflecteren met het netwerk (deskundigheidsbevordering) en met de Erasmus Universiteit (impactmeting) kunnen we ook lessen trekken die voor andere plekken van waarde kunnen zijn.

In Moerwijk

Delfshaven Coöperatie is via een uitwisseling tussen Moerwijk en Bospolder-Tussendijken – beide next generation woonwijken – gevraagd om te helpen om een wijkcoöperatie op te zetten vanuit de gedachte Made in Moerwijk. Moerwijk is ook een wijk met flinke uitdagingen – de wijk heeft bijvoorbeeld gemiddeld het laagste inkomen van Den Haag – maar zeker ook met betrokken bewoners en bevlogen ondernemers. Samen met enkele van hen en de wijkmanager werken we toe naar een paraplu voor verschillende initiatieven in de wijk. Een van de ideeën? Er komt een wijkwinkel in de lokale winkelstraat.

Lessen uit de coöperatieve praktijk

Maar ook in andere gebieden starten er wijk- of buurtcoöperaties. Zo is een groep mensen recent een coöperatie begonnen in de Brancobuurt in Delfshaven als reactie op de periode na 2018 en Mooi, Mooier Middelland. Om onze kennis en ervaring met dit soort initiatieven te kunnen delen zijn we samen met de Afrikaanderwijk Coöperatie, de Wijk coöperatie Noord, The Social Innovation Foundation en Erasmus Universiteit Bestuurskunde een Community of Practice begonnen. Hiermee hopen we de komende tijd lessen te trekken uit de Rotterdamse coöperatieve praktijk. Meer weten? Laat het ons weten!

test