Challenge Leegstandsbeheer door Plakt Vast Goed

Right to Challenge is het recht om de gemeente uit te dagen en een kans te krijgen om taken van de gemeente over te nemen. Plakt Vast Goed gaat samen met wijkpartners, waaronder Delfshaven Coöperatie een vastgoed uitdaging aan: het beheer, onderhoud en ontwikkeling van (leegstaand) vastgoed van de gemeente Rotterdam.

Elisabeth Boersma van Plakt Vast Goed: ‘Wij willen deze challenge graag aangaan omdat we denken dat wij buurtleegstandsbeheer beter kunnen realiseren dan de gemeente. Tot 2020 is leegstandsbeheer ondergebracht via een aanbesteding, het gaat om de periode erna. Tot die tijd zitten we niet stil, een aantal panden is niet meegegaan in de aanbesteding. In de vorm van een pilot kunnen we zoeken naar een gezamenlijke werkwijze die vertrouwen geeft aan de gemeente én mogelijkheden geven voor Plakt Vast Goed en de wijk.’

Panden voor de wijk

Waarin is jullie aanpak onderscheidend? Elisabeth: ‘Strategisch leegstandsbeheer laat een pand vaak maar door één persoon gebruiken, andere ruimtes blijven leeg. Wij zien hier een gemiste kans voor de wijk. Daarom pleiten wij ervoor om – als creatief buurtleegstandsbeheer – het totale pand in te zetten voor ondernemerschap in de wijk. Wij selecteren lokale ondernemers of ondernemers die activiteiten organiseren voor de wijk. Per ondernemer en pand wordt gekeken naar de behoefte. Is er een ingroeihuur mogelijk? Kan het op den duur in de verkoop? Sommige panden krijgen zelfs een opknapbeurt via een klusbudget. Hierdoor ontstaat (maatschappelijke) meerwaarde die niet altijd gehaald wordt door een traditionele leegstandsbeheerder. Ons doel is om ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken en in te zetten voor de wijk. De wijk krijgt hiermee een sociale en economische boost.’

Succesvolle start

Met de challenge worden twee vliegen in een klap geslagen. Bijkomende problemen van leegstand, zoals verloedering en verminderde sociale cohesie, worden voorkomen. Door het verbinden van verschillende netwerken en ondernemers krijgt de wijkeconomie een impuls. Elisabeth: ‘We zijn net gestart en zijn met zeven panden succesvol aan het werk. Deze panden zijn het afgelopen jaar door Plakt Vast Goed in beheer genomen en verhuurd aan verschillende partijen zoals een kantoor met makerspace en een sportschool. Op dit moment brengen we met de gemeente in kaart welke panden er voor de challenge in aanmerking komen, over welke geldstromen het eigenlijk gaat en aan welke contracten en termijnen de gemeente is gebonden.’

De schakelaar

De vastgoed challenge gaat alleen over gemeentelijke panden. Plakt Vast Goed doet meer. Elisabeth: ‘Havensteder heeft al veel panden beschikbaar gesteld. Wij proberen vastgoed bij verschillende eigenaren te betrekken. Daarnaast benaderen we ook andere partijen en gaan open met elkaar in gesprek. Als partijen bereid zijn hun belangen te delen, komen we samen verder. Daarna komt de praktische kant: komt er iets vrij? Staat er een transformatie gepland? Soms heeft de pandeigenaar een strategie nodig voor de ontwikkeling ervan. Ook daar zetten we op in. We komen al een heel eind als we er samen iets anders over nadenken. Als partijen hun huiver delen, hun belangen tonen. Plak Vast Goed is daarmee geen makelaar maar een schakelaar!

Ondernemersontbijt

Plakt Vast Goed investeert volop in een wijknetwerk en biedt ondernemers uit de wijk mogelijkheden om te verbinden. Op vrijdag 6 oktober 09.00 is er weer een ondernemersontbijt, bij Stroop. Schuif gezellig aan.

Meer informatie?

Stuur een mailtje aan: info@plaktvastgoed.nl

De challenge leegstandsbeheer is een co-creatie van de gemeente, Havensteder, Delfshaven Coöperatie, stichting Sterker door Stroop en de Rabobank.

 

test