De echte waarde van de wijk

Geldstromen Bospolder Tussendijken in kaart gebracht

door Robbert de Vrieze | 14 februari 2018

Hoe kunnen bewoners en ondernemers uit Bospolder-Tussendijken het potentieel van de wijk inzetten? Hoe kan de veerkracht van een wijk worden versterkt? En hoe kunnen initiatieven van daaruit verder? Inzicht in de geldstromen van een wijk kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Daarom heeft Geldstromen door de Wijk® in opdracht van Delfshaven Coöperatie samen met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de geldstromen BoTu in beeld gebracht.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Door lokale geldstromen te analyseren, kun je verborgen waarden opsporen. Het doel ervan is niet om een volledige winst-en-verliesrekening van de wijk op te zetten, maar vooral die geldstromen in beeld te brengen die op buurt- en gemeentelijk niveau kansen geven om met minder geld meer te bereiken.

Ingaande en uitgaande stromen

Het gaat om slechts een deel van wat er aan geld door de buurt heen gaat. Wel een belangrijk deel, want het gaat om geldstromen die de sociaaleconomische positie van BoTu bepalen en beïnvloedbaar zijn door de instellingen, ondernemers en bewoners in de buurt. Het gaat bovendien bij een groot deel van deze geldstromen om gemeenschapsgeld, geld dat de samenleving moet opbrengen. Bij ingaande geldstromen gaat het bijvoorbeeld om inkomen uit werk en uitkeringen, vrijwilligerswerk, schulden, beheer en onderhoud en zorg. Bij uitgaande geldstromen gaat het bijvoorbeeld om wonen, vastgoed en zorg.

Een voorbeeld

Even een praktisch voorbeeld. Landelijk gezien is energiebesparing een belangrijk thema. Maar als we inzoomen op de wijk dan blijkt het energieverbruik in Bospolder Tussendijken relatief laag en daarmee ook de kosten. Veel mensen in BoTu zullen de investeringen om energie te besparen niet kunnen betalen en het is maar de vraag of zij er vervolgens per saldo in hun portemonnee op vooruit gaan. Ook bij andere thema’s geldt: ze zijn voor de samenleving en de lange termijn heel belangrijk, maar de positie van de bewoners van BoTu wordt er niet beter van.

Conclusies

In de optiek van Geldstromen door de Wijk® zou in BoTu de focus vooral moeten liggen op versterking van de sociaaleconomische veerkracht en weerbaarheid van de inwoners. Als voorzet worden vijf thema’s benoemd: armoede, schuld, werk, gezondheid en opleiding. Thema’s die elkaar negatief beïnvloeden in een neergaande spiraal: geen opleiding, geen werk, daardoor armoede en kans op schuld en door de stress veel gezondheidsklachten. De inzet zou moeten zijn die neergaande spiraal om te buigen door allereerst in deze thema’s te investeren.

Dit vraagt allereerst om een intensieve samenwerking tussen instellingen met als doel meer effect uit gezamenlijke investeringen en efficiënter inzetten ervan. In de tweede plaats kunnen het ondernemerschap, de vele initiatieven en het arbeidspotentieel in de wijk voor veerkracht en weerbaarheid worden ingezet. In de derde plaats is het belangrijk om bij investeringen steeds de vraag te stellen hoe dit kan bijdragen aan de sociaaleconomische versterking van de mensen in BoTu. Een goede oefening zou zijn om alle initiatieven op deze benadering te beoordelen, en datzelfde te doen voor de inzet vanuit gemeente en instellingen. Het potentieel in BoTu kan dan zelf de neergaande spiraal doen ombuigen in een opgaande.

Voor meer info: zie de presentatie (volgt)

Behoefte aan Administratie kantoor

Behoefte aan Administratie kantoor

Al langere tijd krijgen we signalen dat er vraag is naar een Administratiekantoor voor lokale initiatieven en organisaties in Delfshaven. Denk aan informatie en hulp bij subsidieaanvragen, regelingen, de boekhouding of fondsenwerving. Heeft jouw initiatief of organisatie ook behoefte aan dit soort diensten?

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
Perspectiefff Delfshaven

Perspectiefff Delfshaven

Mensen duurzaam uit de schulden halen door hen perspectief te bieden, niet door de focus op schulden. Dat is het idee achter Perspectiefff. Op initiatief van Delfshaven Coöperatie is een samenwerkingsverband ontstaan van partijen in en buiten de wijk. Wat is er nodig om de negatieve spiraal van financiële problemen te doorbreken?

Lees meer
test