Behoefte aan Administratie kantoor

Hoe is dat bij jouw initiatief of organisatie?

door Madelon Stoele | 19 mei 2020

Al langere tijd krijgen we signalen dat er vraag is naar een Administratiekantoor voor lokale initiatieven en organisaties in Delfshaven. Denk aan informatie en hulp bij subsidieaanvragen, regelingen, de boekhouding of fondsenwerving. Heeft jouw initiatief of organisatie ook behoefte aan dit soort diensten? Graag horen we dat van jou terug. Het resultaat van deze oproep kunnen we gebruiken als input voor een gerichte oproep aan boekhouders, administrateurs of adviseurs uit de wijk.

Geld_Helpt_Je_Vooruit in Delfshaven Rotterdam

Het idee

Met de groei in aantal initiatieven en organisaties, de groei van organisaties zelf en toenemend aantal beschikbare geldstromen in Delfshaven lijkt de behoefte aan financiële kennis en ondersteuning toe te nemen. Wat betekenen veranderingen voor de financiële structuur voor een initiatief of organisatie? Een goede administratie wordt steeds belangrijker als je grotere subsidies gaat aanvragen of grotere opdrachten wil doen, bijvoorbeeld in het kader van de komende welzijnsopdracht. Een goed georganiseerde backoffice wordt in zo’n geval een flinke klus, waar alle betrokken partijen hoe dan ook tijd en geld voor moeten vrijmaken. Een goede, passende administratieve ondersteuning is onontbeerlijk voor zorgvuldige besteding en verantwoording van beschikbare middelen.

Het aanbod

Er wordt al een tijdje nagedacht over de vorm van zo’n kantoor. Er vinden ook verkennende gesprekken plaats. Het Administratiekantoor kan bijvoorbeeld een samenwerkingsverband zijn van zelfstandige ondernemers met expertise op het vlak van administratieve ondersteuning en organisatieontwikkeling. Het moet wel meer zijn dan alleen een boekhoudkantoor. Het liefst een sociaal onderneming, gericht op het versterken van lokale organisaties die bezig zijn op het gebied van leefbaarheid, lokale economie, werk, zorg en/of welzijn in Delfshaven. De meerwaarde van het administratiekantoor is juist de focus op lokale organisaties, die (nog) niet de financiële middelen en capaciteiten hebben om (volledig) zelfstandig de financiële administratie te voeren.

Taken van een toekomstig Administratiekantoor kunnen zijn:

 • Het in opdracht uitvoeren van de financiële administratie/boekhouding

 • Het ondersteunen bij fondsenwerving en subsidieverantwoording.
 • Penvoering bij kleine subsidies aan initiatieven, die zelf geen juridische entiteit zijn met een eigen bankrekening.
 • Het adviseren van lokale organisaties bij administratie, fondsenwerving, verantwoording, opdrachtverlening, werkovereenkomsten, vrijwilligerswerk, bestuurlijke aangelegenheden
 • Het begeleiden van (vrijwillige) boekhouders van lokale organisaties.
 • Het opleiden van (vrijwillige) boekhouders en penningmeesters.
 • Het ondersteunen bij de werving van boekhouders en penningmeesters via de netwerken van aangesloten partners.

   Reacties graag

  Heb jij interesse in deze financiële dienstverlening? Heb je ideeën op dit vlak of wil je meedenken? Stuur je reactie aan: info@delfshavencooperatie.nl. Het resultaat van deze oproep kunnen we gebruiken als input voor een gerichte oproep aan boekhouders, administrateurs of adviseurs uit de wijk.

Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
Perspectiefff Delfshaven

Perspectiefff Delfshaven

Mensen duurzaam uit de schulden halen door hen perspectief te bieden, niet door de focus op schulden. Dat is het idee achter Perspectiefff. Op initiatief van Delfshaven Coöperatie is een samenwerkingsverband ontstaan van partijen in en buiten de wijk. Wat is er nodig om de negatieve spiraal van financiële problemen te doorbreken?

Lees meer
De echte waarde van de wijk

De echte waarde van de wijk

Hoe kunnen bewoners en ondernemers uit Bospolder-Tussendijken het potentieel van de wijk inzetten? Hoe kan de veerkracht van een wijk worden versterkt? En hoe kunnen initiatieven van daaruit verder? Inzicht in de geldstromen van een wijk kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Daarom heeft Geldstromen door de Wijk® in opdracht van Delfshaven Coöperatie samen met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de geldstromen BoTu in beeld gebracht.

Lees meer
test