Even voorstellen

Marleen ten Vergert, Partnerraad

Marleen werkt als wijkmanager van de gemeente in Bospolder Tussendijken en is programmamanager Veerkrachtig BoTu.

Marleen ten Vergert BOTU

“Ik vind het vooral leuk om te werken daar waar mensen leven en ‘t verschil maken. Ik hou niet zo van instanties, al ben ik zelf van de gemeente.” Zij is vaak op zoek naar het verhaal achter de mensen: “Het leukst vind ik het vinden van die verhalen en het bieden van een plek of podium voor mensen met talent.” Marleen werkte ongeveer een jaar in de wijk toen Delfshaven Coöperatie werd opgericht. “Ik kwam Milja, Patrick en Robbert op bijeenkomsten zoals het WIJF tegen en natuurlijk bij de vorming van de Parkraad van Park 1943. Delfshaven Coöperatie stond voor gelijkwaardige samenwerking met bewoners. Dat ging met ups en downs maar het heeft mij geleerd om anders te kijken. Het was een superleuke en leerzame periode, waar ik met trots aan terugdenk.” In het programma Veerkrachtig BoTu werkt Marleen intensief samen met Delfshaven Coöperatie die volgens haar daarbij onmisbaar is. Wat betekent Delfshaven Coöperatie voor haar persoonlijk? “Steeds de grote lijn vanuit bewonersperspectief in het oog houden, waarbij Milja vaak mijn sparringspartner is.

Als er iets gebeurt in de wijk dan praten we erover. Dat houdt mij scherp en helpt om dingen in perspectief te plaatsen, om nieuw inzicht te krijgen. Die spiegel vanuit bewoners is heel belangrijk, want ook ik zit snel in de ambtelijke valkuil. Inmiddels herken ik het bewonersperspectief steeds eerder en vaker, dus zo ver zijn we al gekomen!” Over haar rol in de partnerraad: “Delfshaven Coöperatie krijgt een bijdrage van de gemeente en daar sta ik garant voor. De visie van Delfshaven Coöperatie maak ik kenbaar binnen de gemeente.” Welke opgave zie je voor Delfshaven Coöperatie de komende jaren? “Veel opgaven van de Delfshaven Coöperatie komen ook in mijn programma Veerkrachtig BoTu 2028 terug. Ik denk dan communitybuilding, maatschappelijk vastgoed, gebiedsontwikkeling, het versterken van lokale initiatieven, de energietransitie en het domein gezondheid. We blijven samenwerken en daar verheug ik mij op. Ik wens het bestuur van Delfshaven Coöperatie versterking toe omdat de opgaven zo ontzettend groot zijn.”

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test