Uitvoeringsprogramma 2017-2018

Bospolder Tussendijken is een prachtige wijk met potentie maar ook met een aantal flinke uitdagingen rondom veiligheid, werk en wonen. In 2017 en 2018 wordt 3,6 miljoen euro extra geinvesteerd in Bospolder Tussendijken. Dit is onderdeel van de Focusaanpak door de Stadsmarinier in opdracht van het College van B&W van Rotterdam.

Vier partijen – Stadsmarinier, gebied Delfshaven, Havensteder en Delfshaven Coöperatie- slaan de handen in één om op vier urgente thema’s extra te investeren: diversifiëring van de woningvoorraad, buitenruimte, lokale economie en ondernemerschap èn het sociaal economisch kapitaal van de wijk. Dit zijn de hefbomen die met kracht de grootste uitdagingen en kansen van de wijk doen kantelen.

Bij iedere investering in het gebied worden vier vragen gesteld:

  1. Zijn lokale bewoners en ondernemers betrokken bij ontwikkelingen en waar mogelijk in de uitvoering?
  2. Is de investering integraal en heeft het meerwaarde op verschillende gebieden (sociaal, fysiek, economisch en veiligheid)?
  3. Komt de investering de wijkeconomie ten goede en krijgt lokaal talent de kans?
  4. Draagt de investering bij aan een duurzame, klimaatbestendige en inclusieve samenleving.

Uitnodiging

In 2015 en 2016 is veel gesproken met mensen en initiatieven in de wijk. Positieve initatieven als Park 1943, Besouk en Peoples Power zijn gegroeid. Vooral dankzij inzet van bewoners uit de wijk! Ook deze vier hefbomen kunnen niet zonder betrokken bewoners. Voel je vrij om mee te bouwen aan een mooie en weerbare wijk! Wil je meedoen of heb je ideeen voor de wijk? Laat het weten via info@delfshavencooperatie.nl of bel Marjolein Langbroek: 06-51348501.

 

Lees meer en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de website www.bospoldertussendijken.nl

Blogberichten

Vernieuwde website

Vernieuwde website

Vernieuwde website door Madelon Stoele | 18 december 2020Tadaaa!! Sinds vandaag staat onze nieuwe website online en wij zijn er trots op! Een nieuwe en frisse uitstraling, Vier hoofdthema’s, nieuwsberichten per thema, meer beeld en illustraties en een duidelijk...

Lees meer
Rondje langs de velden

Rondje langs de velden

Een rondje langs de velden doen’ komt uit een oud radioprogramma waar het over voetbal ging. Ze deden verslag van verschillende wedstrijden en dan was het tijdens de uitzending gebruikelijk om van reporter naar reporter te schakelen die allemaal weer op een andere locatie zaten.

Lees meer
Onze positie

Onze positie

Als wijkcoöperatie streven we naar lange-termijn waardeontwikkeling van de wijk en haar bewoners.

Lees meer
Structuur

Structuur

Delfshaven Coöperatie is een stichting met een raad van toezicht, een dagelijks bestuur en een partnerberaad.

Lees meer
Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Vanaf het begin hebben we nieuwsberichten geschreven. In ons nieuwsarchief kun je per project alles nog eens nalezen.

Lees meer
Blog

Blog

Wil je meer lezen over onze kijk op de wijk? Of ben je benieuwd naar onze nieuwste inzichten? Lees onze blogs hier.

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

‘De energietransitie heeft op veel manieren impact op ons leven: hoe je kookt, de inrichting van je huis, ga zo maar door,’ aldus Robbert de Vrieze, een van de initiatiefnemers van de Delfshaven Energie Coöperatie. De impact van de energietransitie moet voor bewoners van Bospolder Tussendijken zo positief mogelijk uitpakken, vindt de coöperatie.

Lees meer
Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

De Gijsingflats zijn vijf naoorlogse galerijflats in Tussendijken. De flats worden de komende tijd opnieuw geïsoleerd en klaargemaakt voor de overstap van gas naar warmtenet. Naast deze verduurzaming ondergaan de flats een sociale ontwikkeling. Een sociaal team onderzoekt samen met bewoners of de energietransitie als sociale hefboom gebruikt kan worden. Kan de overstap zorgen voor meer verbinding tussen bewoners?

Lees meer
Verhuizing Zelfregiehuis

Verhuizing Zelfregiehuis

In het Zelfregiehuis nemen bewoners het heft in eigen handen. Voor en door de buurt, dat is de bedoeling. In het buurthuis werden de afgelopen jaren buurtbewoners opgeleid tot energiecoach, ontstond de Roze Brigade (een in het roze gehulde groep bewoners die maandelijks Park 1943 schoonprikt).

Lees meer
test