Selecteer een pagina

Vier hefbomen in gezamenlijke uitvoeringsagenda

‘Er bloeien wel 1.000 bloemen in Bospolder -Tussendijken’, zegt Daniëlle van den Heuvel, de stadsmarinier, altijd zo mooi. Inderdaad, er gebeurt al ontzettend veel en iedereen investeert op zijn of haar manier in de wijk; als ondernemer, bewoner of als professional. In de uitvoeringsagenda 2017-2018 voor Bospolder -Tussendijken zullen al deze initiatieven, ‘de bloemen’ bloeiend gehouden worden. Tegelijkertijd zullen de belangrijkste partijen de handen ineenslaan en de energie richten op vier hefbomen. Deze hefbomen zullen het echte verschil moeten gaan uitmaken voor de wijk.

Wie zijn die partijen die de problemen en uitdagingen te lijf gaan en omzetten in kansen? Dat zijn de gebiedsorganisatie DelfshavenRotterdam via gebiedsmanager Jetze van der Ham, woningbouwcorporatie Havensteder, de stadsmarinier en de Delfshaven Coöperatie. Samen met het wijknetwerk en lokale initiatieven werken zij aan één agenda voor de aankomende twee jaar met als belangrijkste focus: het sociaal economische domein (stadsmarinier), de wijkeconomie (Delfshaven Coöperatie), de buitenruimte (gemeente) en de woningvoorraad (Havensteder).

De hefbomen

Vier partijen, vier hefbomen. Nog iets specifieker: de stadsmarinier zal de komende twee jaar actief investeren in perspectief voor jongeren en het aanpakken van ondermijning. Ondermijning gaat om de onderliggende structuren die helemaal niet uit zijn op ontwikkeling, denk aan criminaliteit, witwassen en drugsconflicten. De Delfshaven Coöperatie maakt zich hard voor het koppelen van leegstaand vastgoed aan (startend/makend/sociaal) ondernemerschap en de ontwikkeling van wijk naar werk. Onder andere via groepsondernemingen, Lokaal Nieuw Rotterdams Welzijn en het programma West Practice. De hefbomen op het terrein van de buitenruimte zijn het Visserijplein/ Park 1943 en het winkelhart van de wijk: De Schiedamseweg. Havensteder zal zich inspannen voor een meer divers woningaanbod. Daarnaast krijgt het Schans-Watergeusgebied extra aandacht.

De uitvoeringsagenda wordt de komende periode aangescherpt zodat er in 2017 en 2018 resultaten geboekt worden. Resultaten die zichtbaar en tastbaar zijn voor de wijk. Meedenken als ondernemer of bewoner? Graag! Mail: Robbert de Vrieze.

test