Samen maken we de wijk

door Robbert de Vrieze | 37 december 2020

Vier hefbomen in gezamenlijke uitvoeringsagenda

‘Er bloeien wel 1.000 bloemen in Bospolder -Tussendijken’, zegt Daniëlle van den Heuvel, de stadsmarinier, altijd zo mooi. Inderdaad, er gebeurt al ontzettend veel en iedereen investeert op zijn of haar manier in de wijk; als ondernemer, bewoner of als professional. In de uitvoeringsagenda 2017-2018 voor Bospolder -Tussendijken zullen al deze initiatieven, ‘de bloemen’ bloeiend gehouden worden. Tegelijkertijd zullen de belangrijkste partijen de handen ineenslaan en de energie richten op vier hefbomen. Deze hefbomen zullen het echte verschil moeten gaan uitmaken voor de wijk.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Wie zijn die partijen die de problemen en uitdagingen te lijf gaan en omzetten in kansen? Dat zijn de gebiedsorganisatie DelfshavenRotterdam via gebiedsmanager Jetze van der Ham, woningbouwcorporatie Havensteder, de stadsmarinier en de Delfshaven Coöperatie. Samen met het wijknetwerk en lokale initiatieven werken zij aan één agenda voor de aankomende twee jaar met als belangrijkste focus: het sociaal economische domein (stadsmarinier), de wijkeconomie (Delfshaven Coöperatie), de buitenruimte (gemeente) en de woningvoorraad (Havensteder).

De hefbomen

Vier partijen, vier hefbomen. Nog iets specifieker: de stadsmarinier zal de komende twee jaar actief investeren in perspectief voor jongeren en het aanpakken van ondermijning. Ondermijning gaat om de onderliggende structuren die helemaal niet uit zijn op ontwikkeling, denk aan criminaliteit, witwassen en drugsconflicten. De Delfshaven Coöperatie maakt zich hard voor het koppelen van leegstaand vastgoed aan (startend/makend/sociaal) ondernemerschap en de ontwikkeling van wijk naar werk. Onder andere via groepsondernemingen, Lokaal Nieuw Rotterdams Welzijn en het programma West Practice. De hefbomen op het terrein van de buitenruimte zijn het Visserijplein/ Park 1943 en het winkelhart van de wijk: De Schiedamseweg. Havensteder zal zich inspannen voor een meer divers woningaanbod. Daarnaast krijgt het Schans-Watergeusgebied extra aandacht.

De uitvoeringsagenda wordt de komende periode aangescherpt zodat er in 2017 en 2018 resultaten geboekt worden. Resultaten die zichtbaar en tastbaar zijn voor de wijk. Meedenken als ondernemer of bewoner? Graag! Mail: Robbert de Vrieze.

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test